______________________________________________________________________________
Anni 70 I